Zdjęcie pantomograficzne w ramach NFZ?

W codziennej pracy stomatologa niezbędną pomoc stanowi nowoczesna diagnostyka, dzięki której możliwe jest dokładne zlokalizowanie wszelkich nieprawidłowości w jamie ustnej.

Pantomogram można wykonać bezpłatnie, w ramach świadczenia gwarantowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2148) wykonanie pantomogramu bezpłatnie jest możliwe wówczas, gdy pacjent posiada skierowanie od lekarza specjalisty (świadczącego usługi w ramach NFZ), tzn. lekarza dentysty posiadającego specjalizację lub lekarza dentysty w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.

Dorośli pacjenci oraz dzieci i młodzież od 5 do ukończenia 18 roku życia mogą wykonać pantomogram bezpłatnie w ramach świadczenia gwarantowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia jeden raz na 3 lata.

Dzieciom i młodzieży, podczas leczenia ortodontycznego darmowe badanie może przysługiwać dwukrotnie, ale tylko w uzasadnionych przypadkach, w trakcie całego leczenia.

Decyzję o wystawieniu skierowania w ramach gwarantowanego świadczenia NFZ podejmuje lekarz i pod warunkiem, że leczenie prowadzone jest w placówce, która ma umowę z NFZ. Podczas leczenia w prywatnym gabinecie stomatologicznym nie przysługuje nam refundacja.

Niestety bezpłatny pantomogram w placówkach NFZ to rozwiązanie, z którego nie zawsze można skorzystać. Ograniczeniem jest przede wszystkim limit darmowych badań dostępnych dla pacjentów, a w trakcie leczenia stomatologicznego zdjęcie pantomograficzne może być potrzebne więcej niż jeden raz. Refundacja wiąże się z zakwalifikowaniem przez lekarza ściśle z procedurą przewidzianą w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, co również nie będzie możliwe w każdym przypadku. W tej sytuacji rozwiązaniem będzie wykonanie badania prywatnie. Warto zaznaczyć, że wizyta w prywatnej placówce, nie musi oznaczać dużego obciążenia dla portfela. Dobry wybór pracowni rentgenowskiej ma kluczowe znaczenie, od tego zależy bezpieczeństwo i komfort pacjentów oraz jakość wyników badań, z których skorzysta lekarz dentysta. W pracowni 3D tomografia wiemy co zrobić, żeby z wizyty u nas zadowolony był zarówno pacjent, jak i lekarz. Zapraszamy do naszej pracowni 3D tomografia w Kaliszu !