Tomografia 3D (CBCT), a tomografia komputerowa (CT)

Tomografia CBCT zwana także tomografią wiązki stożkowej to >badanie znajdujące zastosowanie w stomatologii, a także w laryngologii.

W porównaniu do tradycyjnej tomografii komputerowej CT zapewnia wyższą jakość obrazowania oraz niższą ekspozycję pacjenta na promieniowanie rentgenowskie. Jeszcze niedawno standardem diagnostycznym było używanie tradycyjnych tomografii CT, w trakcie których uzyskiwano obrazy przekrojowe. Teraz coraz częściej dostępne są tomografy CBCT, dzięki którym otrzymać można precyzyjne obrazy przestrzenne.

Obrazy zatok uzyskane za pomocą tradycyjnej tomografii komputerowej

Obrazy zatok uzyskane za pomocą tomografii CBCT

Tomografia CBCT stanowi odmianę tradycyjnej tomografii komputerowej (TK), jest bardziej dokładna przy diagnozowaniu schorzeń w obszarze twarzoczaszki, wykorzystywane w trakcie badania technologie cyfrowe pozwalają na uzyskanie bardzo precyzyjnego, trójwymiarowego obrazu tkanek i narządów pacjenta. Dodatkowo jest bezpieczniejsza dla pacjenta. Bezpieczeństwo związane jest przede wszystkim z niższą niż w trakcie tradycyjnej tomografii ekspozycją na promieniowanie rentgenowskie. Ilość pochłanianego przez organizm promieniowania jest naprawdę minimalna. Główna różnica pomiędzy tymi dwiema metodami polega na objętości jednorazowo obrazowanego obiektu. W tradycyjnej TK obrazowany jest jedynie wąski wycinek ciała pacjenta z użyciem „wachlarzowej” wiązki promieni rtg. W celu zobrazowania szerokiego zakresu struktur anatomicznych za pomocą TK konieczne jest wielokrotne skanowanie pacjenta za pomocą obracającego się wachlarza promieni rtg. W badaniu CBCT natomiast podczas jednego obrotu detektor wielkopowierzchniowy rejestruje szeroki obszar struktur anatomicznych pacjenta. Zastosowana technologia umożliwiła skonstruowanie aparatów CBCT o znacznie mniejszych rozmiarach, a zarazem dużo tańszych niż konwencjonalnej TK.

W pracowni 3D tomografia dysponujemy najnowocześniejszym systemem Kodak, podczas badania emituje dawkę promieniowania w granicach 4-200 mikrosiwertów, a przy tradycyjnej tomografii spiralnej głowy to dawka około 2 000 mikrosiwertów. Tomografia CBCT trwa krócej od tradycyjnego badania, czas badania wynosi od 12 do 20 sekund. Badanie CBCT jest bardziej ekonomiczne dla pacjenta. Dane uzyskane w trakcie jednego obrotu lampy w tak krótkim czasie pozwalają uzyskać obrazy, które do tej pory wymagały wykonania wielu zdjęć radiologicznych. Jedno badanie CBCT zastępuje zdjęcia zębowe, panoramiczne, cefalometryczne, zgryzowe oraz stawu skroniowo-żuchwowego. Obróbka danych pochodzących z CBCT dostarcza lekarzowi nawet więcej informacji niż te wszystkie zdjęcia razem. Urządzenia do wykonywania tomografii CBCT mają postać ramienia oraz obracającej się wokół ciała pacjenta lampy. Nie trzeba kłaść się w ciasnej tubie, pacjent nie jest wsuwany do żadnego aparatu, może stać lub siedzieć, co jest dla niego wygodniejsze oraz mniej stresujące.