Nasze usługi-Laryngologia

RTG Zatok

Projekcja Waters'a
Projekcja boczna
AP lub PA

CBCT

Zatok
Ucha środkowego