Najczęściej zadawane pytania Pacjentów

Przed wykonaniem zdjęć pantomograficznych, cefalometrycznych i tomograficznych należy zdjąć wszelkie ozdoby głowy i szyi tj. kolczyki, spinki, łańcuszki, okulary itp., oraz wyjąć z ust posiadane ruchome uzupełnienia protetyczne. Aparaty ortodontyczne nie przeszkadzają w wykonaniu zdjęcia.

Głównym przeciwskazaniem badania jest ciąża pacjentki. Muszą wystąpić szczególne wskazania do wykonania takiego badania. Badania wykonywane są tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy ich przeprowadzenie jest bezwzględnie konieczne. RTG u kobiet w wieku rozrodczym powinno być optymalnie wykonane w I fazie cyklu miesiączkowego, tak by zminimalizować ryzyko uszkodzenia gamety lub zapłodnionej komórki jajowej przez dawkę promieniowania. Dlatego zawsze prosimy kobiety o poinformowanie personelu przed wykonaniem badania o możliwej ciąży.

Zdjęcie pantomograficzne jest zdjęciem poglądowym, które w niewielkim stopniu pokazuje stan zdrowotny uzębienia, ale ze względu na małą dawkę jest zalecane jako zdjęcie pierwszego etapu leczenia. Jako pierwsi na rynku posiadamy możliwość wykonania zdjęcia tomograficznego, którego dawka jest porównywalna do dawki przy tradycyjnej projekcji panoramicznej (tzw. szybki skan). Badanie tomograficzne uzyskuje przestrzenny model tkanek pacjenta i umożliwia bardzo dokładną analizę, postawienie prawidłowej diagnozy oraz szczegółowe przeprowadzenie zabiegu.

Czas wykonania zależy od rodzaju badania jaki otrzymaliście Państwo od lekarza. Podstawowe oraz najczęściej zlecane zdjęcie zębów to pantomogram i w naszej pracowni trwa to niespełna 14 sekund. Tomografie 3D trwają również od 14 do 20 sekund.

Nasza pracownia wyposażona jest w aparat CS 9600 jest to najbardziej zaawansowany aparat CBCT w swojej kategorii. Badania wykonywane w pracowni 3D tomografia wykorzystują najmniejsze możliwe ilości promieniowania, które nie zagrażają życiu i zdrowiu. By jeszcze dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów, w naszej pracowni każdy pacjent przed badaniem ma założony ołowiany fartuch. Badania rentgenowskie można wykonywać tak często jak jest to konieczne i niezbędne dla poprawnego leczenia, od kilku do kilkunastu razy w roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn 18 lutego 2011r w sprawie warunków bezpieczeństwa stosowania promieniowania jonizującego (rentgenowskiego) dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej – Dz. Ust. Nr.51,skierowanie od lekarza z jego podpisem, pieczątką i celem badania jest niezbędne.

W naszej Pracowni spełniamy wszystkie wymogi dotyczące bezpiecznego stosowania promieniowania rentgenowskiego, a dodatkowo posiadamy nowoczesny cyfrowy aparat, który wykorzystuje możliwie jak najniższe dawki promieniowania przy doskonałej jakości obrazowania.

Nie. Promieniowanie rentgenowskie nie jest odczuwalne przez człowieka i jest w pełni bezbolesne.

Wyniki są dostępne bezpośrednio po badaniu. Czas oczekiwania nie przekracza 10 minut.

Wiedza dla Pacjenta

Poniższe treści są opracowane na podstawie własnych obserwacji i doświadczeń

Tomografia 3D (CBCT), a tomografia komputerowa (CT).

Tomografia CBCT zwana także tomografią wiązki stożkowej to badanie znajdujące zastosowanie w stomatologii, a także w laryngologii.W porównaniu do tradycyjnej tomografii komputerowej CT zapewnia wyższą jakość obrazowania oraz niższą ekspozycję pacjenta na promieniowanie rentgenowskie.

Prześwietlenie zębów – czy jest szkodliwe?

W trakcie leczenia stomatologicznego wykonuje się od jednego do kilku zdjęć w różnych formatach i różnych dawkach. Ilość i rodzaj zdjęć rtg podyktowany jest procesem leczenia. Wykonuje się ich tylko tyle, ile jest konieczne, tak aby schorzenie było dobrze rozpoznane i do końca prawidłowo leczone.

RTG zębów mądrości

Trzecie zęby trzonowe, zwane ósemkami lub zębami mądrości, pojawiają się często po ukończeniu 16-18 roku życia (mogą pojawić się wcześniej lub później). Ze względu na położenie i budowę, bywają narażone na rozmaite dolegliwości. Przed podjęciem decyzji o ich leczeniu lub ewentualnej ekstrakcji w większości przypadków konieczne jest wykonanie zdjęcia RTG ( najczęściej jest to zdjęcie pantomograficzne lub badanie za pomocą tomografii 3D.

 

Tomografia CBCT w laryngologii

Tomografia CBCT bywa często kojarzona z diagnostyką stomatologiczną. Coraz chętniej jednak po tomografię wiązki stożkowej sięgają także lekarze laryngolodzy. Dostrzegają oni zarówno szerokie zastosowanie tego badania, jego wyjątkową precyzję oraz bezpieczeństwo pacjenta.

CBCT w Ortodoncji

W każdym leczeniu najważniejsza jest dokładna diagnostyka. W ortodoncji CBCT pozwala nam uzyskać wielokrotnie więcej informacji niż przeglądowy pantomogram. Precyzyjna lokalizacja zębów zatrzymanych w wymiarze przedsionkowo-językowym jest możliwa jedynie dzięki obrazowaniu trójwymiarowemu. Podobnie jeśli chodzi o analizę kortykacji wyrostków kłykciowych żuchwy, ich pozycję w dołach stawowych czy morfologię wyrostków zębodołowych.

Diagnostyka stawów skroniowo-żuchwowych (SSŻ) w Pracowni 3D tomografia

Staw skroniowo-żuchwowy to miejsce połączenia żuchwy z czaszką. Staw ten jest ściśle powiązany z mięśniami żwaczami, a z mięśniami oraz uzębieniem i kością żuchwy tworzą jeden układ czynnościowy.

Pracownia 3D tomografia przyjazna dzieciom

W pracowni 3D tomografia przeprowadzamy badania nawet u najmłodszych pacjentów. Dziecko tak samo jak osoba dorosła może wymagać leczenia stomatologicznego poprzedzonego diagnostyką obrazową.

Artefakty na zdjęciach od ozdób głowy i szyi