Tomografia 3D w diagnostyce zębów zatrzymanych

Pacjent zgłosił się do naszej pracowni, aby wykonać badanie za pomocą tomografii 3D. Na wykonanym wcześniej zdjęciu pantomograficznym widoczna była zmiana w zatoce szczękowej lewej.

Wykonana u pacjenta tomografia wykazała, zatrzymanego zęba w zatoce szczękowej lewej.

Kolejna pacjentka zgłosiła się w celu zobrazowania za pomocą tomografii 3D, zatrzymanej ósemki (48), w celu wykluczenia istnienia torbieli zębopochodnych.

U kolejnego pacjenta zdiagnozowano zatrzymanego zęba w zatoce szczękowej prawej.

Przed zabiegiem chirurgicznym:

Po zabiegu chirurgicznym:

Zabieg chirurgicznego usunięcia zęba naszego pacjenta został wykonany w gabinetach DentalCare.