CBCT w Ortodoncji

W każdym leczeniu najważniejsza jest dokładna diagnostyka. W ortodoncji CBCT pozwala nam uzyskać wielokrotnie więcej informacji niż przeglądowy pantomogram. Precyzyjna lokalizacja zębów zatrzymanych w wymiarze przedsionkowo-językowym jest możliwa jedynie dzięki obrazowaniu trójwymiarowemu. Podobnie jeśli chodzi o analizę kortykacji wyrostków kłykciowych żuchwy, ich pozycję w dołach stawowych czy morfologię wyrostków zębodołowych.

Co można ocenić na tomografii zębów ?

O wiele więcej niż na zwykłym zdjęciu pantomograficznym. CBCT pozwala dokładnie zobrazować np. przyczynę zatrzymania zębów oraz obecność tworów patologicznych utrudniających wyrzynanie zębów, resorpcje korzeni wywoływanych przez ektopowe i zatrzymane zęby, grubość tkanki kostnej od strony przedsionkowej zębów przednich, możliwości wszczepienia miniimplantów ortodontycznych, ustawienie zębów w kości wyrostka zębodołowego, liczbę i anatomię kanałów przy leczeniu endodontycznym, ewentualne zmiany okołowierzchołkowe oraz inne zmiany tkanki kostnej jak zmiany nowotworowe, torbiele. Pozwala także ocenić kostne struktury stawów skroniowo-żuchwowych, tak ważne przy leczeniu ortodontycznym. Uzyskujemy widok w trzech płaszczyznach: strzałkowej, czołowej i poprzecznej, dzięki czemu dokładnie widzimy jak ułożony jest ząb i jak przebiega kanał nerwu żuchwowego. W większości przypadków, pacjentów ortodontycznych diagnostyka radiologiczna opiera się na wykonaniu zdjęcia pantomograficznego i cefalometrycznego bocznego. Lecz czasem są one niewystarczające do rozwiązania problemów klinicznych i niezbędne jest także wykonanie dodatkowych radiogramów.

Czy zlecenie CBCT (Tomografii 3D) jest konieczne w ortodoncji?

Wykonanie tych wszystkich zdjęć zwiększa narażenie pacjenta na promieniowanie, ale nie zawsze dostarczy wszystkich informacji niezbędnych dla lekarza. Często konieczne jest zlecenie CBCT. Ponieważ grupa pacjentów ortodontycznych to w dużej mierze osoby w wieku rozwojowym, należy u nich szczególnie starannie rozważyć korzyści wynikające z badań radiologicznych w porównaniu z dawką promieniowania rentgenowskiego. Wykonanie badania CBCT w celach ortodontycznych naraża pacjenta na dawkę promieniowania porównywalną z wykonaniem tradycyjnych badań rentgenowskich (zdjęcie teleboczne czaszki i pantomograficzne) albo na dawkę niewiele większą niż łączna dla zdjęć tradycyjnych. W przypadku zatrzymanych kłów tomografia doskonale ukazuje relacje przestrzenne tych zębów, ich odległość od sąsiednich zębów i ewentualne cechy resorpcji zewnętrznej, pozwala na ocenę szerokości mieszka zatrzymanego kła pod kątem istnienia torbieli związkowej czy uwidocznienie szpary ozębnej w celu wykluczenia ankylozy. Możliwe jest także dokładne zmierzenie zatrzymanego zęba, aby wiedzieć, ile miejsca w łuku należy dla niego zaplanować.