Diagnostyka stawów skroniowo-żuchwowych (SSŻ) w Pracowni 3D tomografia

Staw skroniowo-żuchwowy to miejsce połączenia żuchwy z czaszką. Staw ten jest ściśle powiązany z mięśniami żwaczami, a z mięśniami oraz uzębieniem i kością żuchwy tworzą jeden układ czynnościowy.

Coraz częściej lekarze stomatolodzy spotykają pacjentów z problemami w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych czyli dysfunkcją stawu skroniowo-żuchwowego. Problemy te mogą objawiać się trzaskami, uczuciem „przeskakiwania” w stawie, dolegliwościami bólowymi, nie tylko w obrębie stawu ale też całej głowy lub szyi. Pacjenci odczuwają dyskomfort podczas przeżuwania pokarmów, czy otwierania ust.

W pracowni 3D tomografia wykonujemy zdjęcia rtg panoramiczne stawów skroniowo-żuchwowych lub tomografię CBCT stawów skroniowo-żuchwowych. Zarówno zdjęcie rtg jak i tomografię CBCT stawów skroniowo-żuchwowych najczęściej wykonuje się jako zdjęcie czynnościowe, czyli w zwarciu i rozwarciu. Oznacza to że pierwsza projekcja wykonana jest w zgryzie nawykowym, czyli ze złączonymi zębami i jest to tzw. zwarcie, zaś druga projekcja w maksymalnym otwarciu ust tzw. rozwarcie. Badanie czynnościowe pozwala porównać relacje w stawie skroniowo-żuchwowym podczas pracy stawu, gdy otwieramy i zamykamy usta.

Poza dysfunkcją coraz częściej diagnostyka stawów skroniowo-żuchwowych jest też zalecana przed planowanym leczeniem ortodontycznym lub kompleksowym leczeniem chirurgiczno-protetycznym, aby ocenić pozycję w stawie przed wprowadzeniem zmian w zgryzie. Obraz radiologiczny pozwala na ocenę położenia głowy żuchwy w panewce stawu skroniowo-żuchwowego, szerokość szpary stawowej, kształt głowy żuchwy, obecność zmian zwyrodnieniowych czy pourazowych oraz anomalie anatomiczne i funkcjonalne stawu.

Badania rtg i CBCT stawów skroniowo-żuchwowych w naszej pracowni wykonujemy na podstawie skierowania od lekarza, a koszt jest zależny od rodzaju badania według cennika.