pracownia 3D Tomografia

Cennik

RTG punktowe

40 zł

RTG Panoramiczne

80 zł

RTG Panoramiczne Segment

50 zł

Panoramiczne SSŻ

100 zł

RTG Cefalometryczne

80 zł

Tomograficzne 3D Endo (małe pole)

150 zł

Tomografia 3D
Szczęka/żuchwa

200 zł

Tomografia 3D
pozostałe wielkości

250 zł

Tomografia SSŻ
jedna pozycja

250 zł

Tomografia SSŻ
dwie pozycje

350 zł