masz problemy z diagnostyka bólu?

Przedstawiamy pacjenta , który skarżył się na ból zęba 34, pomimo powtórnego kanałowego leczenia. Na zdjęciu 2D- utrzymuje się widoczna zmiana pomimo leczenia. Wszystko wyjaśnia, wykonana u pacjenta tomografia 3D. 

 

ZDJ. 2D ZĄB (34) Z WIDOCZNYM JEDNYM KANAŁEM) 

Za pomocą tomografii 3D, uzyskujemy zdjęcia wykonywane w wysokiej rozdzielczości. Stosowane najczęściej przy planowaniu leczenia implantologicznego, gdzie pozwala to na określenie kondycji kości, szerokości wyrostka zębodołowego, bliskości struktur anatomicznych oraz obecności struktur patologicznych. Pomaga również, przykładem jest nasz przypadek, odnaleźć kanały, określić ich przebieg, obecność pęknięć, perforacji, a zwłaszcza zmian około wierzchołkowych. Dzięki tak dokładnej diagnostyce zmniejszamy odsetek niepowodzeń, prawidłowo kwalifikując zęby do leczenia. Doskonałe narzędzie diagnostyczne , które pozwala na dobór indywidualnych metod leczenia dla konkretnych przypadków. 

Czy widzisz różnicę?

ZDJ. 3D ZĘBA (34) Z UWIDOCZNIONYMI KANAŁAMI  Z PORÓWNANIEM DO ZDJ. 2D